Cora Music Blog

Vi har samlat den bästa julmusiken för dig att lägga till i din video. Redo och godkä

Ugly Christmas sweaters, cold and snowy days, and presents under the tree. You know w

Den 8 december kl 13.30 anordnar vi tillsammans med Stim ett kostnadsfritt livewebbin

Do you remember to use sound effects in your videos on Youtube? Because they can make

Har era studenter frågor om användning av musik i video och film? Vill ni hålla dem u

Hur blir man populär på Youtube? Vad kan du göra för att få fler prenumeranter på You